Loading...

Sanació Bioenergètica

Cada cop que no satisfem de forma immediata els nostres impulsos, desitjos i necessitats, la energia vital mobilitzada queda retinguda en el cos com a tensió muscular. Amb la repetició, les tensions es fan cròniques i bloquegen, cada cop més, el lliure fluir de la energia de l’organisme, impedint l’eficaç funcionament dels seus orgues i les seves funcions. Anomenem sanació al procés mitjançant el qual un organisme recupera la salut, que és la capacitat d’autoregular-se, tornant al estat natural en el  que la energia vital o bioenergia flueix lliurement a nivell físic, emocional, mental i espiritual.

La sessió de Sanació Bioenergètica

El terapeuta invita al client a prendre consciencia del seu cos y de la seva respiració, i mitjançant les seves mans connecta  amb les distintes parts del cos del client, amb la intenció de que s’afluixin les tensions, s’estovin les resistències i es restableixi el natural fluir de la energia vital en el organisme.

Ens ajudem amb la respiració conscient, la visualització i el reequilibri energètic dels xacres per saludar i activar les cèl·lules i els orgues del cos, restablint la bona connexió entre ells.

Amb això es posa en moviment un procés de dissolució espontània de l’acuirassament muscular, que resulta en més energia disponible per la persona. A més, a mesura que la ment va deixant d’estar condicionada per un cos tensionat, s’amplien la visió i el mapa mental, i amb això milloren les relacions amb un mateix i amb els altres.

LA ENERGIA VITAL O BIOENERGIA

Tot el que existeix és energia vibrant a diferents freqüències. A través dels sentits percebem només una petita part de lo existent, doncs només ens arriba allò que vibra dins dels nostre llindar de percepció. Nosaltres també som només energia, percebuda en forma sòlida, liquida i gasosa, com a sons, com a pensaments, com emocions.

LA ARMADURA

Sabem de la importància de alliberar la ment de condicionaments, però també sabem que el mapa de ferides que ens limita està gravat en el nostre cos, perpetuant patrons de conducta insans que limiten la nostre vida. Desfer aquestes memòries corporals es de “vital” importància per a la nostre salut.

Tota emoció involucra un impuls cap a la acció, i les emocions reprimides queden fisiològicament arrelades en espasmes musculars crònics, que s’agrupen en anelles de tensió que envolten el cos i que afecten als orgues interns. Alguns sentiments i records romanen adormits, tot i que intactes, sota la forma de impulsos de la acció congelats en els muscles.

La totalitat d’aquests espasmes musculars crònics constitueix una cuirassa muscular que ens defensa contra els estímuls de l’exterior, però també contra els estímuls de l’interior, condicionant la nostra visió de nosaltres mateixos i del mon, i la nostra relació amb els dos. Estem parlant d’assolir la harmonia global per avançar en el camí a la consciència i la plenitud.

“En aquest món traïdor,  res és veritat ni mentida; tot és segons el color, del cristall amb què es mira” Ramón de Campoamor

© 2021 · Harmonia Global · Tots els drets reservats · Política de cookies · Política de privacitat