Loading...

Reequilibració energètica

La reequilibració energètica

És el procés de restablir la lliure circulació de la energia a l’organisme, facilitant l’harmonització dels diferents nivells i parts de la persona. Aquest treball energètic s’ajuda de la respiració conscient per assolir un estat de pau i benestar que facilita una nova i sana perspectiva sobre la Vida.

El mapa mental i les emocions

És convida a la persona a prendre consciència de la seva situació vital i d’allò que necessita canviar. També a expressar les emocions i aspectes conflictius o no integrats de la seva vida, amb l’objectiu de “veure” quines actituds o condicionaments estan interferint en el seu benestar físic, emocional, mental i espiritual.

El treball

Es convida a persona a prendre consciencia del seu cos i de la seva respiració, alhora que amb mobilitzacions específiques es facilita que les tensions més externes s’afluixin, les resistències s’estovin i el natural flux de la energia vital es vagi restablint a l’organisme. Després, amb suaus pressions a determinats punts del cos, es facilita que els diferents nivells i parts s’harmonitzin, sempre convidant a prendre consciència dels nous estats. Es completa aquest treball energètic amb un espai de respiració conscient per assolir un estat de pau i benestar que comporta una nova i més sana perspectiva sobre la Vida.

L’objectiu

Facilitar el lliure fluir de la energia a l’organisme, ajudant-lo a recuperar el seu estat natural de salut. És l’harmonització de la persona a nivell físic, emocional, mental i espiritual.

“En aquest món traïdor,  res és veritat ni mentida; tot és segons el color, del cristall amb què es mira” Ramón de Campoamor

© 2020 · Harmonia Global · Tots els drets reservats · Política de cookies · Política de privacitat