Loading...

La meditació

és parar i tornar a casa

Amb la paraula “meditació” ens podem referir a coses ben diferents: reflexionar, practicar certes tècniques, un estat de la ment, etc., etc. Però totes tenen en comú el fet de “parar”: parar el cos i calmar els pensaments per a recuperar el control de la nostra vida.

Veiem a través del la il·lusió

Mirem la vida a través del mapa mental creat pels nostres condicionaments, que canvia segons el color dels nostres estats d’ànim. I actuem i reaccionem segons els fantasmes que creiem veure, mentre perseguim pastanagues inexistents creient que ens donaran la felicitat. Meditar és parar, és mirar, és veure, és tornar a casa i recuperar la calma. Meditar és sortir-se de la pel·lícula de la ment i connectar amb la Essència. És reconèixer el propi mapa mental i transformar la mirada. Meditar és la intenció i l’acció de recuperar les rendes de la nostra vida, per a tornar a deixar-les en les amoroses mans de la “Gran Vida”.

Una forma de meditar asseguts

Seiem amb l’esquena recte (per no adormir-nos) i ens proposem de no moure’ns (per no distreure’ns). Observem la respiració: com l’aire entra i surt del cos, com els pulmons s’omplen i es buiden. Aviat ens adonem de que el cos es relaxa i que els pensaments es van parant… i que estem “tornant a casa”. A aquest estat se li ha anomenat “Samatha”. Desprès ve l’estat de la visió clara o “Vipassana”, on els pensaments ja no tenen el control, i podem penetrar en lo essencial. És molt probable que ara, si hem arribat fins aquí, ja estiguem més a prop de la transcendència.

El resultat

La pràctica de parar el diàleg interior i de connectar amb la essència produeix, necessàriament, un major i més permanent contacte amb el cor i amb la sensació. Es consolida un centre de gravetat, de consciència i de certesa d’unitat amb tot. Quan sortim del petit jo sorgeix la veritable compassió, que és sentir amb l’altre.

Properes activitats

No hi ha activitats programades

“El principi de la meditació és el propi coneixement, i aquest significa adonar-se de tot moviment del pensar i del sentir, conèixer totes les capes de la meva consciència, no només les superficials sinó també les ocultes, les activitats profundament encobertes”. J.Krishnamurti

© 2022 · Harmonia Global · Tots els drets reservats · Política de cookies · Política de privacitat