Loading...

El cos

l’eina indispensable

Sanar es recuperar la salut, que és l’estat natural de tot ésser viu en el qual l’organisme és capaç de autoregular-se, d’exercir les seves funcions amb normalitat, i on la energia vital flueix lliurement dins i també vers l’exterior, cap el mon.

Sabem de la importància de alliberar la ment de condicionaments, però també sabem que el mapa de ferides que ens limita està gravat en el nostre cos, perpetuant patrons de conducta insans que limiten la nostre vida. Desfer aquestes memòries corporals es de “vital” importància per a la nostre salut.

La armadura

Cada cop que no satisfem de forma immediata els nostres impulsos, desitjos i necessitats, la energia vital mobilitzada queda retinguda en el cos en forma de tensió muscular. Amb la repetició, les tensions es fan cròniques i bloqueixen, cada cop més, els flux de la energia a l’organisme, impedint l’eficaç funcionament dels seus orgues i funcions.

Harmonització energètica

Té a veure amb transformar la mirada sobre la pròpia vida i sobre el mundo, i amb restablir el flux de la energia en el propi organisme. Amb la respiració conscient, la visualització i el reequilibri energètic dels xacres saludem i activem les cèl·lules i els orgues del cos, restablint la bona connexió entre ells.

Amb aquesta experiència de presencia i  de consciència corporal, es posa en moviment un procés de dissolució espontània de l’acuirassament muscular, que resulta en més energia disponible para la persona.

A mesura que la ment va deixant d’estar condicionada por un cos tensionat, s’amplien la visió i el mapa mental, i amb això milloren les relacions amb un mateix i amb els altres.

Informació tècnica addicional

Tota emoció involucra un impuls cap a la acció, i les emocions reprimides queden fisiològicament arrelades en espasmes musculars crònics, que s’agrupen en anelles de tensió que envolten el cos i que afecten als orgues interns. Alguns sentiments i records romanen adormits, tot i que intactes, sota la forma de impulsos de la acció congelats en els muscles. La totalitat d’aquests espasmes musculars crònics constitueix una cuirassa muscular que ens defensa contra els estímuls de l’exterior, però també contra els estímuls de l’interior, condicionant la nostra visió del nosaltres mateixos i del mon, i la nostra relació amb el dos.

Properes activitats

Novembre

17
Trobada de Cant de Mantres de la Índia i reflexions sobre la no-dualitat -Advaita-

Dirigida per Jordi Dinakar, amb la colaboració de Sebastià Riera
Diumenge, 17 de Novembre de 2019, de 18h a 20:30h., a Meta Escola, Barcelona

+ informació
Veure totes les activitats

Sanar és recuperar la salut

© 2019 · Harmonia Global · Tots els drets reservats · Política de cookies · Política de privacitat