Loading...

La consciència

el coneixement immediat de sí mateix

La consciència

S’ha dit que és la capacitat dels éssers humans de veure’s i reconèixer-se a sí mateixos, i tenir coneixement de la seva pròpia existència i de les coses que veu, diu i fa. I també que és el coneixement immediat que la persona te de sí mateixa, dels seus actes i reflexions. Però veiem que aquestes definicions pertanyen al camp de lo psicològic, del psiquisme, en tant que impliquen conceptes i memòria.

Podem veure a la consciència com alló que existeix més enllà dels conceptes, de les sensacions i de la memòria.

“El cos no és més que una simple projecció de la ment, i la ment no és més que un pobre reflex del cor radiant” Ramana Maharshi

© 2020 · Harmonia Global · Tots els drets reservats · Política de cookies · Política de privacitat